องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 

  โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา...
  โครงการ ชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดอ...

 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 4 บ้านสองคร ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-001-218
E-mail : admin@nongtakhai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign