องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]211
2 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]198
3 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]199
4 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 [ 14 ส.ค. 2557 ]195
5 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 [ 26 มิ.ย. 2557 ]258
6 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 [ 18 ก.พ. 2557 ]200
7 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 [ 20 ธ.ค. 2556 ]200
8 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 18 ตุลาคม 2556 [ 25 ต.ค. 2556 ]187
9 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 [ 20 ส.ค. 2556 ]199
10 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 [ 13 ส.ค. 2556 ]252
11 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 24 มิถุนายน 2556 [ 27 มิ.ย. 2556 ]206
12 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 18 มิถุนายน 2556 [ 21 มิ.ย. 2556 ]242
13 การประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 [ 18 ก.พ. 2556 ]185
14 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 [ 15 ก.พ. 2556 ]187