องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]176
2 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]159
3 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]170
4 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 [ 14 ส.ค. 2557 ]163
5 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 [ 26 มิ.ย. 2557 ]226
6 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 [ 18 ก.พ. 2557 ]162
7 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 [ 20 ธ.ค. 2556 ]164
8 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 18 ตุลาคม 2556 [ 25 ต.ค. 2556 ]153
9 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 [ 20 ส.ค. 2556 ]165
10 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 [ 13 ส.ค. 2556 ]215
11 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 24 มิถุนายน 2556 [ 27 มิ.ย. 2556 ]169
12 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 18 มิถุนายน 2556 [ 21 มิ.ย. 2556 ]205
13 การประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 [ 18 ก.พ. 2556 ]157
14 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 [ 15 ก.พ. 2556 ]154