องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานการประชุม


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557

    รายละเอียดข่าว

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่  8  สิงหาคม  2557

    เอกสารประกอบ

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ส.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้