องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
  ภาพกิจกรรม : โครงการปกป้องสถาบันและวันสำคัญของชาติ...[วันที่ 2023-10-25][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองตะไก้ประจ...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 23]
 
  ประชาสัมพันธ์ งานส้มโอของดีเมืองสูงเนิน ระหว่างวั...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม : ปลูกไผ่...[วันที่ 2023-07-07][ผู้อ่าน 61]
 
  .โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันไข้เลือดออกป...[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออ...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา...[วันที่ 2023-04-26][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและในพื้นที่...[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน...[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 37]
 
  ตลาดนัดคลองถม[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกีรยติ ปลูกไผ่และไม้ยืนต้น ...[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 44]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8