องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 

images by free.in.th
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
หมู่ที่ 4 บ้านสองคร ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
Tel./Fax 044-001-218
E- mail: nongtakai.tambon@gmail.com
Web Site : WWW.NONGTAKHAI.GO.TH
Facebook : https://www.facebook.com/nongtakhai

แผนที่ อบต.