องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่อยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม2566-31 มีนาคม 2567) [ 2 เม.ย. 2567 ]7
2 รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 ) [ 2 เม.ย. 2567 ]2
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองคฺ์การบริหารส่วตำบลหนองตะไก้ [ 29 มี.ค. 2567 ]18
4 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]6
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]2
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 2/2570 [ 22 ม.ค. 2567 ]26
7 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 7 [ 18 ม.ค. 2567 ]3
8 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน-ITA-บุคคลภายนอก (EIT) ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อขอรับบริการจากองค์หารบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 15 ม.ค. 2567 ]6
9 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]7
10 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 6 [ 28 ธ.ค. 2566 ]2
11 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 25 ธ.ค. 2566 ]4
12 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 5 [ 8 ธ.ค. 2566 ]2
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]8
14 รายงานผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]4
15 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีพ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]22
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ย. 2566 ]26
17 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 15 พ.ย. 2566 ]9
18 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 [ 15 พ.ย. 2566 ]7
19 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 4 [ 15 พ.ย. 2566 ]3
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11