องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ก.ย. 2566 ]4
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]8
3 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และคู่มือสำหรับประชาชน [ 24 พ.ค. 2566 ]17
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 15 พ.ค. 2566 ]3
6 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]2
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]34
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]23
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2566 ]7
10 แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ปี 2566 [ 16 เม.ย. 2566 ]14
11 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]18
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]26
13 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]15
14 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่งของ องค์การบริหารสวนตำบลหนองตะไก้ [ 3 ก.พ. 2566 ]57
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]25
16 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]50
17 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]29
18 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 14 ธ.ค. 2565 ]22
19 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]18
20 รายงานผลการดำเนินเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9