องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย [ 14 มิ.ย. 2565 ]57
2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) เดือน เมษายน 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]78
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ค. 2565 ]106
4 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 30 มีนาคม 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]105
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]153
6 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]94
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มี.ค. 2565 ]121
8 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของมีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]119
9 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]118
10 เลื่อนการประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เนื่องจาก อบต.หนองตะไก้ประกาศปิดทำการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]114
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2565 ]127
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2565 ]127
13 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]134
14 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายระเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]147
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]156
16 โครงการจัดทำแผนสุขภาพ กองทุน สปสช. อบต.หนองตะไก้ ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]78
17 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ปี2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]61
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Give Policy) [ 2 พ.ย. 2564 ]88
19 ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]106
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกจาน - โคกเหิบ บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่2) โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ต.ค. 2564 ]167
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7