องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้