องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้