องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหา และเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ตำแหน่งที่รับสมัคร 

พนักงานจ้างตามภาระกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1 อัตรา

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกาตร            จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้