องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และคู่มือสำหรับประชาชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และคู่มือสำหรับประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้