องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้