องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
  โครงการปฐมวัยเดินตามรอยพ่อใช้ชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเ...[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมการให้ความรู้การประหยัดพลังงาน อนุรักษ์พลัง...[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม ...[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยนวัตกรรม ดัมเบลทรา...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการ ชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดอ...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 287]
 
  กิจกรรมป้องกันโควิด -19[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ผู้สูงอ...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 9]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนอง...[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 314]
 
  การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-25...[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 215]
 
  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรม การจัดการ...[วันที่ 2021-09-24][ผู้อ่าน 359]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรและอาหารชุนปลอดภั...[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 160]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8