องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานการประชุม


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556

    รายละเอียดข่าว

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่  13  ธันวาคม  2556

    เอกสารประกอบ

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้