องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานการประชุม


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 18 มิถุนายน 2556

    รายละเอียดข่าว

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่  18  มิถุนายน  2556

    เอกสารประกอบ

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 18 มิถุนายน 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้