องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานการประชุม


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

    รายละเอียดข่าว

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่  11 กุมภาพันธ์  2556

    เอกสารประกอบ

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้