องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 686 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 5,060 กล่อง ของกองกา [ 24 พ.ค. 2567 ]6
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินกางานจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา และหมายเลขทะเบียน ยต-9417 นครราชสีมา จำนวน 2 คัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]6
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2567 ]3
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 รายการ ของกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2567 ]5
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2567 ]3
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงกรส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 24 รายการ กิจกรรม : จัดทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์จากมะกรูด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพ [ 20 พ.ค. 2567 ]5
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองตะไก้ จำนวน 5 เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2567 ]6
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายบการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 ราขการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2567 ]7
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางนิ่ม บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2567 ]5
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2567 ]6
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน รายการเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2567 ]4
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]7
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ดโน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0058 จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]3
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขว 4779 นครราชสีมา ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2567 ]5
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปักแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ โคกหนองกุง - หนองแก้ว จำนวน 1 งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2567 ]7
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2567 ]7
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2567 ]6
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายตุ๋ย บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2567 ]4
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35