องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถกระเช้าไฟฟ้าเครน หมายเลขทะเบียน 89-3395 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 012-61-0002 จำนวน 6 เส้น ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถกระเช้าไฟฟ้าเครน หมายเลขทะเบียน 89-3395 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 012-61-0002 จำนวน 6 เส้น ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจา
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้