องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
สัญญาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกจาน - โคกเหิบ บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกจาน - โคกเหิบ บ้านโจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกจาน - โคกเ [ 28 ต.ค. 2564 ]186
2 สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 โครงการ [ 21 ต.ค. 2564 ]258
3 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมใจ โปรดสูงเนิน - จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางวรรณา - ไร่นางถนอม [ 21 ก.ค. 2564 ]187
4 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินถม สายบ้านนายถาวร - บ้านนางน้อย บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ [ 16 ก.ค. 2564 ]184
5 สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง 24 – บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน กว้าง 7 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอส [ 5 มี.ค. 2564 ]188
6 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายจอร์น บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ [ 11 ม.ค. 2564 ]233
7 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 สายบ้านหนองพยอม ถึง บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ม.ค. 2564 ]241
8 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสมเพียง ถึง ศาลปู่ตา บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ [ 5 ม.ค. 2564 ]184
9 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ลาดยางเป็นถนน คสล.บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 สายบ้านนายสีนวล ถึงข้างวัด จำนวน 1 โครงการ [ 4 ม.ค. 2564 ]224
10 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโม - บ้านนายมนัส บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ [ 30 ธ.ค. 2563 ]234
11 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหนองม่วงตะวันตก บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ [ 29 ธ.ค. 2563 ]226
12 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมใจ โปรดสูงเนิน - ทล.1056 บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ [ 21 ธ.ค. 2563 ]220