องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
สัญญาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมใจ โปรดสูงเนิน - จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางวรรณา - ไร่นางถนอม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมใจ โปรดสูงเนิน - จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางวรรณา - ไร่นางถนอม
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้