องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
สัญญาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมใจ โปรดสูงเนิน - ทล.1056 บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมใจ โปรดสูงเนิน - ทล.1056 บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้