องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
สัญญาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายจอร์น บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายจอร์น บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้