องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
สัญญาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 สายบ้านหนองพยอม ถึง บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 สายบ้านหนองพยอม ถึง บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้