องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ภารกิจของ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]205
2 ภาระกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 20 ม.ค. 2560 ]197