องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ภารกิจของ อบต.


โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้