องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 6 ธ.ค. 2566 ]11
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 27 เม.ย. 2565 ]163
3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 27 เม.ย. 2565 ]133
4 รายงานผลการให้บริการประชาชน ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]148
5 นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 7 ม.ค. 2565 ]132
6 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]213
7 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]183
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]134
9 มาตรการการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]140
10 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]184
11 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 1 ต.ค. 2564 ]145
12 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]196
13 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]181
14 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]179
15 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 1 ต.ค. 2564 ]174
16 มาตรฐานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับ 2) พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]149
17 มาตรฐานหลักเกณฑ์การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]141
18 แนวทางในการปฏิบัคิราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]145
19 มาตรการการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]133
20 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร [ 2 ต.ค. 2563 ]193
 
หน้า 1|2