องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล


การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบต.หนองตะไก้

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบต.หนองตะไก้
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้