องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล


มาตรการการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้