องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]91
2 แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน 3 ปี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 [ 1 ต.ค. 2565 ]65
3 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]68
4 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 24 ก.พ. 2565 ]55
5 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]266
6 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]53
7 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]212
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]556
9 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2563 ]245
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]387