องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การตรวจสอบภายใน


คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้