องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) ปีงบประมาณ 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]3
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 (ITA) [ 10 เม.ย. 2567 ]1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 4 เม.ย. 2567 ]4
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 4 มี.ค. 2567 ]3
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 5 ก.พ. 2567 ]0
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) ปีงบประมาณ 2567 [ 16 ม.ค. 2567 ]6
7 สรุปผลารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 5 ม.ค. 2567 ]4
8 สรุปผลารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 1 ธ.ค. 2566 ]6
9 สรุปผลารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 3 พ.ย. 2566 ]6
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566) [ 16 ต.ค. 2566 ]17
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 3 ต.ค. 2566 ]20
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 4 ก.ย. 2566 ]20
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 4 ส.ค. 2566 ]18
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) [ 24 ก.ค. 2566 ]16
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 3 ก.ค. 2566 ]18
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 2 มิ.ย. 2566 ]33
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 5 พ.ค. 2566 ]38
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]34
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 5 เม.ย. 2566 ]55
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 3 มี.ค. 2566 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5