องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้