องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้