องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้