องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]34
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]36
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]35
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]44
5 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]40
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]40
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]36
8 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]40
9 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]40
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]35
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]47
12 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองตะไก้ ครั้งแรก วันที่ 4 ม.ค.65 [ 7 ม.ค. 2565 ]62
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]170
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]167
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]186
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]160
17 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]209
18 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]179
19 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]182
20 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]185
 
หน้า 1|2