องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]140
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]136
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]154
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]131
5 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]175
6 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]150
7 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]154
8 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]156
9 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]153
10 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]150
11 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรกที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]151
12 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]189
13 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]150
14 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]185
15 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]150
16 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]154
17 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]146
18 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]146
19 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]154