องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้