องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้