องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 15 เมษายน 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 15 เมษายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้