องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้