องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้