องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานนักวิชาการเงินและบัญชี [ 2 เม.ย. 2567 ]15
2 คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุ [ 6 มี.ค. 2567 ]7
3 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2567 ]20
4 คู่มือปฏิบัติงานนักวิชาการคลัง เรื่องการเบิกจ่ายเงิน [ 1 ก.พ. 2567 ]17
5 คู่มือแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2567 ]17
6 คู่มือการปฏิบัติงานนิติกร เรื่อง การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 10 ม.ค. 2567 ]20
7 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]37