องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนยุทธศาสตร์ 2566-2570 [ 24 เม.ย. 2566 ]10
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 14 ธ.ค. 2565 ]11
3 ประชาคมตำบลเพิ่มเติมครั้งที่ 4 [ 31 มี.ค. 2565 ]132
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]113
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]160
6 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]196
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]201
8 ประกาศ อบต.หนองตะไก้ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 22 พ.ย. 2559 ]170