องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 2/2570 [ 22 ม.ค. 2567 ]4
2 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]27
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1 [ 15 พ.ค. 2566 ]11
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 24 เม.ย. 2566 ]51
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]25
6 ประชาคมตำบลเพิ่มเติมครั้งที่ 4 [ 31 มี.ค. 2565 ]166
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]202
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]246
9 ประกาศ อบต.หนองตะไก้ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 22 พ.ย. 2559 ]208