องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน อบต.หนองตะไก้ [ 1 ต.ค. 2566 ]13
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ทบทวนฉบับที่ 1 [ 15 พ.ค. 2566 ]10
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ( ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 ฉบับที่ 1) [ 15 พ.ค. 2566 ]26
4 แผนพัฒนาท้งอถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 11 เม.ย. 2566 ]52
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) [ 22 ก.พ. 2566 ]19
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]146
7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 2 ต.ค. 2560 ]253