องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย [ 1 เม.ย. 2567 ]10
2 คู่มือการให้บริการสำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 9 ม.ค. 2567 ]25
3 คู่มือการการขออนุญาตประกอบกิจการเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 9 ม.ค. 2567 ]18
4 คู่มือการให้บริการประชาชนสำหรับงานป้องกันและบัรรเทาสาธารณภัย ปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]33