องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
                             ตำบลหนองตะไก้    ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสูงเนิน   
                            
อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ
                            
20  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ             ติดต่อ    ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้                 ติดต่อ    ตำบลตะคุ   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก       ติดต่อ    ตำบลตะคุ   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก         ติดต่อ    ตำบลมะเกลือเก่า  ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อที่

                        มีพื้นที่ประมาณ  116  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  72,500  ไร่


หมู่ที่

บ้าน

พื้นที่(ตร.กม.)

พื้นที่(ไร่)

1

ห้วยวัด

7

4,375

2

หนองตะไก้

5

3,125

3

กุดขมิ้น

11

6,875

4

สองคร

9

5,625

5

หนองแวง

11.96

7,475

6

หนองพยอม

15

9,375

7

โสกจาน

14.32

8,950

8

โนนตะแบง

14.5

9,062

9

สวนป่า

7.16

4,475

10

สองครเหนือ

5.56

3,476

11

หัวนา

6

3,750

12

หนองแสง

9.5

5,937

รวม

116

72,500

แผนที่เขตตำบลหนองตะไก้


ภาพถ่ายทางอากาศแนวเขตตำบลหนองตะไก้