องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แบบฟอร์มงานพัสดุ กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มคุณลักษณะเฉพาะงานจัดจ้าง [ 4 พ.ค. 2565 ]388
2 บันทึกขออนุมัติใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ [ 1 พ.ย. 2564 ]532
3 การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 พ.ย. 2564 ]331
4 เอกสารขออนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๕๖๕๓ นครราชสีมา) [ 1 พ.ย. 2564 ]569
5 เอกสารขออนุมัติซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง (รถบรรทุกน้ำ (แบบบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ยต 9417 นครราชสีมา) [ 1 พ.ย. 2564 ]442
6 เอกสารขออนุมัติซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กท ๑๕๕๗ นครราชสีมา) [ 1 พ.ย. 2564 ]635
7 เอกสารขออนุมัติซ่อมแซม (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา) [ 1 พ.ย. 2564 ]421
8 เอกสารขออนุมัติซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 8968 นครราชสีมา) [ 1 พ.ย. 2564 ]560
9 ใบเบิกบิลน้ำมัน [ 1 ก.พ. 2564 ]328
10 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]632
11 ใบเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]262
12 บันทึกการต่อรองราคา งานจ้างก่อสร้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]265
13 รายงานผลการตรวจสอบสภาพรถยนต์และรายงานการประชุม [ 11 ก.ย. 2563 ]320
14 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 (ตารางที่ 1) [ 11 ก.ย. 2563 ]410
15 บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ตาม ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 (ตารางที่ 2) [ 11 ก.ย. 2563 ]341
16 ใบเบิกพัสดุ 2564 [ 11 ก.ย. 2563 ]291
17 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา [ 11 ก.ย. 2563 ]263
18 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน ยต 9417 นครราชสีมา [ 11 ก.ย. 2563 ]253
19 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO ทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา [ 11 ก.ย. 2563 ]181
20 แบบขออนุญาตใช้รถกระเช้าไฟฟ้าเครน หมายเลขทะเบียน 89-3395 นครราชสีมา [ 11 ก.ย. 2563 ]341
 
หน้า 1|2