องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แบบฟอร์มงานพัสดุ กองคลัง


บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 (ตารางที่ 1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 (ตารางที่ 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้