องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
Competency ของบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 พ.ย. 2562 ]164
2 หัวหน้าสำนักปลัด [ 8 พ.ย. 2562 ]159
3 ผู้อำนวยการกองคลัง [ 8 พ.ย. 2562 ]165
4 ผู้อำนวยการกองช่าง [ 8 พ.ย. 2562 ]154
5 ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 8 พ.ย. 2562 ]170
6 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 8 พ.ย. 2562 ]157
7 นักจัดการงานทั่วไป [ 8 พ.ย. 2562 ]213
8 นักทรัพยากรบุคคล [ 8 พ.ย. 2562 ]161
9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 8 พ.ย. 2562 ]169
10 นิติกร [ 8 พ.ย. 2562 ]158
11 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 8 พ.ย. 2562 ]146
12 เจ้าพนักงานธุรการ [ 8 พ.ย. 2562 ]153
13 นักวิชาการเงินและบัญชี [ 8 พ.ย. 2562 ]160
14 นักวิชาการคลัง [ 8 พ.ย. 2562 ]148
15 นักวิชาการพัสดุ [ 8 พ.ย. 2562 ]157
16 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 8 พ.ย. 2562 ]143
17 นายช่างโยธา [ 8 พ.ย. 2562 ]152
18 นายช่างไฟฟ้า [ 8 พ.ย. 2562 ]150
19 นายช่างเขียนแบบ [ 8 พ.ย. 2562 ]146
20 นักวิชาการศึกษา [ 8 พ.ย. 2562 ]157
 
หน้า 1|2