องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
Competency ของบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 พ.ย. 2562 ]193
2 หัวหน้าสำนักปลัด [ 8 พ.ย. 2562 ]185
3 ผู้อำนวยการกองคลัง [ 8 พ.ย. 2562 ]193
4 ผู้อำนวยการกองช่าง [ 8 พ.ย. 2562 ]184
5 ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 8 พ.ย. 2562 ]201
6 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 8 พ.ย. 2562 ]186
7 นักจัดการงานทั่วไป [ 8 พ.ย. 2562 ]248
8 นักทรัพยากรบุคคล [ 8 พ.ย. 2562 ]187
9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 8 พ.ย. 2562 ]197
10 นิติกร [ 8 พ.ย. 2562 ]189
11 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 8 พ.ย. 2562 ]174
12 เจ้าพนักงานธุรการ [ 8 พ.ย. 2562 ]180
13 นักวิชาการเงินและบัญชี [ 8 พ.ย. 2562 ]194
14 นักวิชาการคลัง [ 8 พ.ย. 2562 ]174
15 นักวิชาการพัสดุ [ 8 พ.ย. 2562 ]188
16 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 8 พ.ย. 2562 ]170
17 นายช่างโยธา [ 8 พ.ย. 2562 ]178
18 นายช่างไฟฟ้า [ 8 พ.ย. 2562 ]179
19 นายช่างเขียนแบบ [ 8 พ.ย. 2562 ]176
20 นักวิชาการศึกษา [ 8 พ.ย. 2562 ]186
 
หน้า 1|2