องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
Competency ของบุคลากร


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    รายละเอียดข่าว
    เอกสารประกอบ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้