องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]155
142 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 16 พ.ย. 2561 ]358
143 ประกาศ [ 23 พ.ย. 2560 ]187
144 ประกาศการชำระภาษี [ 23 พ.ย. 2560 ]142
145 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]152
146 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]191
147 แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]199
148 ประกาศประมูลการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีตกลงราคา [ 12 มิ.ย. 2560 ]808
149 กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 7 มิ.ย. 2560 ]155
150 ขอยกเลิกประกาศประมูลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ [ 13 มี.ค. 2560 ]196
151 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ม.ค. 2560 ]151
152 การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560 [ 23 พ.ย. 2559 ]154
153 ประกาศ อบต.หนองตะไก้ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 22 พ.ย. 2559 ]153
154 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]204
155 ประกาศเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 มี.ค. 2559 ]160
156 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 2 มี.ค. 2559 ]157
157 ประกาศเรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 [ 8 ม.ค. 2559 ]165
158 ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 28 ธ.ค. 2558 ]155
159 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]146
160 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 2 ต.ค. 2558 ]207
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9