องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]188
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]174
143 ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง [ 23 ธ.ค. 2563 ]319
144 ประชาสัมพันธ์ อัตราการเก็บภาษีป้าย [ 18 ธ.ค. 2563 ]243
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) [ 14 ธ.ค. 2563 ]166
146 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]205
147 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]164
148 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]225
149 มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]122
150 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]109
151 รายงานผลการกำหนดราคากลาง [ 11 ก.ย. 2563 ]168
152 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1557 สำนักงานปลัด [ 11 ก.ย. 2563 ]192
153 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 8968 กองช่าง [ 11 ก.ย. 2563 ]183
154 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]196
155 ประกาศ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]173
156 ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 22 มิ.ย. 2563 ]224
157 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายระเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]172
158 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]172
159 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]214
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]217
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12