องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประจำตำบลหนองตะไก้ [ 8 ต.ค. 2562 ]152
122 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประจำตำบลหนองตะไก้ [ 8 ต.ค. 2562 ]142
123 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประจำตำบลหนองตะไก้ [ 8 ต.ค. 2562 ]143
124 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประจำตำบลหนองตะไก้ [ 8 ต.ค. 2562 ]143
125 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประจำตำบลหนองตะไก้ [ 2 ต.ค. 2562 ]195
126 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประจำตำบลหนองตะไก้ [ 1 ต.ค. 2562 ]146
127 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง [ 1 ต.ค. 2562 ]142
128 งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]147
129 ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) [ 2 ก.ย. 2562 ]151
130 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) [ 29 ส.ค. 2562 ]150
131 ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) [ 29 ส.ค. 2562 ]193
132 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) [ 8 ส.ค. 2562 ]185
133 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]146
134 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]146
135 ประกาศ อบต.หนองตะไก้ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ เลือกตั้ง ส.ส. [ 29 ม.ค. 2562 ]427
136 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]192
137 รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบ สตง. ประจำปี 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]188
138 เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต.หนองตะไก้ ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]206
139 แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต.หนองตะไก้ ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]206
140 ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]147
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9